FANDOM


Ngaturi pirso dhumateng para pinisepuh lan para miarso sedanten ing donya, mbok bilih sak menika sampun wonten situs utawi website ingkang dipun aturaken ngagem telung basa ingkang paling populer ing donya inggih punika:

Sepindah ngagem bahasa londo inggris Kaping kalih ngagem basa Indonesia Pungkasan ngagem basa jawa

Monggo monggo katuran wonten ing [Logam Yasa Tutorials] (www.lyasa.com/jw)ugi pun woro-woro kaliyan sedherek-sedherek sedanten, mugi-mugi saget tambah rame wonten wekdhal ngajeng. matur nuwun

Logam Yasa Team