FANDOM


ONO BOCAH JENENGE PAIJO,wong pengangguran lulusan slb rodho sarap.gawene mendem yen bengi.ombenane topi mireng.yen bengi gawene godoni wadon wadon nang joglo.wes brengose kandel guya guyu koyo wong koplak pikirane ngeres.delokane bokep terus.teka jilid siji nganti katam.omongane gawe loro ati nylekit gawene misoh misoh.